PiataSehrmes Intellegentia Bucureşti îşi consiliază frecvent clienţii asupra aspectelor legate de regulile de control ale pieţei, cu precădere în momentul implementării contractelor comerciale internaţionale.