23 October 2013,
 0

Citat monitorul oficial:

“In cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania, prin asociati si administratori se intelege numai asociatii si administratorii societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul societatilor pe actiuni, inclusiv a celor in comandita pe actiuni, care au sediul activitatii economice in Romania, in vederea inscrierii in Registrul Operatorilor Intracomunitari, se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor, nu si al asociatilor.”

Atentie! Persoanele fizice care solicită inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu.

De aici reiese ca institutiile publice (cu caracter prevazut in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice) nu au obligatia prezentarii cazierului judiciar in vederea inscrierii in Registrul Operatorilor Intracomunitari. Contribuabilii trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile intracomunitare mentionate mai sus (eliberate de organele de urmarire penala)

Atunci cand in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni cu caracter contabil, contribuabilii vor prezenta copiile legalizate ale hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni, precum si documentul contabilitate Bucuresti emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent, sau, dupa caz, din cadrul ANAF, in cazul marilor contribuabili, din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile mentionate mai sus. Ar fi mai usor sa efectuati aceste procedee daca ati folosi cu incredere o companie de servicii contabile Bucuresti.

-->