23 October 2013,
 0

Decizie monitorul oficial:

“Directia Generala a Finantelor Publice Valcea reaminteste contribuabililor ca, pentru interpretarea si aplicarea unitara a prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (CF), referitoare la baza de impozitare a TVA si ale prevederilor art. 140 din CF referitoare la cotele de taxa, a fost aprobata de catre Comisia Fiscala Centrala Decizia nr. 2/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 278/20 aprilie 2011.”

Potrivit deciziei mentionate,  pentru livrarile taxabile de constructii si de terenuri, taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta se determina in functie de vointa partilor rezultata din contracte de contabilitate Bucuresti sau alte mijloace de proba administrate conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

– prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livrarii conform prevederilor pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI “TVA”, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care rezulta ca partile au convenit ca TVA nu este inclusa in contravaloarea livrarii sau partile nu au convenit nimic contabil cu privire la TVA;

– prin aplicarea procedeului sutei marite prevazut la pct. 23 alin. (2) din actul normativ mentionat mai sus, in cazul in care rezulta ca partile au convenit ca TVA este inclusa in contravaloarea livrarii.

De regula, pretul include taxa in cazul livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii contabile Bucuresti direct catre populatie, pentru care nu este necesara emiterea unei facturi potrivit art. 155 alin. (7) din CF, precum si in orice situatie in care prin natura operatiunii sau conform prevederilor contractuale pretul include si taxa.

-->