23 October 2013,
 0

Citat Monitorul Oficial:

“Directia Generala a Finantelor Publice Valcea reaminteste contribuabililor interesati ca, in vederea inregistrarii in scopuri de taxa pe valaorea adaugata (TVA) prin optiune, in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1.984/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361/24.05.2011, au fost stabilite noi criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.”

“Important! Anexa la care facem referire se completeaza cu ajutorul programului informatic de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si care poate fi descarcat de pe pagina de internet www.anaf.ro. Unitatea fiscala competenta este unitatea fiscala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila ori in evidenta careia este inregistrata ca platitor de impozite si taxe.”

“Observatie! Conditia se refera la administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza┬á Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate, infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modific─ârile si completarile ulterioare.”

Ca organele competente sa poata rezolva cererile de inregistrare in scopuri de TVA organele fiscale vor verifica contabil urmatoarele nereguli pe care le-ar putea avea o societate : daca desfasurarea activitatii economice are loc loc la sediul social daca administratorii, asociatii si persoana impozabila au fapte inscrise in cazierul fiscal, precum si criteriile de evaluare referitoare la sediu, societati lichidate, societati pentru care a fost declansata procedura insolventei, societati aflate in inactivitate temporara la Registrul Comertului, contraventii, cetatenia administratorilor. In functie de ce anume se gaseste la sediile firmei se comunica Decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA in maximum 15 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si se comunica solicitantului conform art. 44 din Codul de Procedura Fiscala. Ca solutie la problemele dumneavoastra contabile folositi o firma servicii contabile Bucuresti

-->