23 October 2013,
 0

Detaliile despre cum sa tii contabilitate financiara la o firma mica (cu capital sub 35 000 euro) au fost publicate acum in Monitorul Oficial, prevederile aplicandu-se incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2011. Pentru ca orice absolvent de studii economice superioare sa poata efectua un bilant contabil firmelor mici s-a modificat Legea Contabilitatii in primavara acestui an.

De acum absolventii de studii economice superioare pot in acelasi timp sa organizeze si sa tina contabilitatea, precum si sa intocmeasca si sa semneze situatiile financiare. Pana acum toate cele patru operatiuni puteau fi efectuate doar de membrii Corpului Expertilor Contabili (Expert contabil)  si Contabililor Autorizati (CECCAR). Acest sitem simplificat de contabilitate a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor 2.239 /2011. In ordin sunt incluse regulile pe baza carora va fi condusa evidenta contabila in regim simplificat si in mod evident conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o firma pentru a putea opta pentru acest regim, mai sunt incluse si regulile privind aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare.

Pentru a intelege mai bine acest sistem ne imaginam ca avem un set de reguli simplificat privind evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate.

Pentru a opta pentru acest sistem o firma de contabilitate Bucuresti trebuie sa trieze firmele dupa urmatoarele conditii : cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Companiile de servicii contabile Bucuresti , spre exemplu pot acorda dreptul de a oferi aceste servicii persoanelor fizice care au studii economice superioare, raspunderea civila revenindu-le acestora din urma.

-->