23 October 2013,
 0
  • Rolul acestui registru este de a  inregistra cronologic si sistematic modificarile elementelor de activ si pasiv ale societatii.
  • Persoanele care pot intocmi acest jurnal sunt prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.
  • Filele registrelor se completeaza in ordine crescatoare , volumele se vor numerota in ordinea completarii de catre o firma de servicii contabile Bucuresti.
  • Se intocmeste lunar, prin inregistrarea cronologica a documentelor in care se reflecta miscarea elementelor de activ si de pasiv ale unitatii. Daca se folosesc jurnale auxiliare totalul lunar al fiecaruia se trece in registrul jurnal mare. Registrul jurnal se poate edita doar daca cer organele de control sau in functie de necesitatile unitatii.
  • coloana 1: se inscrie numarul curent al operatiunilor inregistrate incepand de la 1 ianuarie, sau de la inceputul activitatii, pana la 31 decembrie, sau incetarea activitatii.
  • coloane 2: data (anul, luna, ziua) cand se efectueaza inregistrarea in registru.
  • coloana 3: felul documentului (factura, chitanta, jurnalul privind operatiunile de casa si banca, jurnalul decontarilor cu furnizorii etc.), precum si numarul si data acestuia.
  • coloana 4: felul operatiunii, dandu-se explicatiile in legatura cu operatiunea respectiva.
  • coloana 5 si 6: simbolul conturilor debitoare si, respectiv, creditoare.
  • coloana 7 si 8: sumele totale, debitoare si creditoare din documentul respectiv (bon, factura, jurnal auxiliar, nota de contabilitate Bucuresti.)

Lunar se totalizeaza sumele debitoare şi sumele creditoare de catre un contabil.

-->