23 October 2013,
 0

Proiectele finanțate de catre donatorii de fonduri sunt supuse la audituri si sunt evaluate, fie la mijlocul proiectului, fie la final. Un audit presupune o componenta financiara si una contabila. Se are in vedere verificarea utilizarii corecte a fondurilor, in conformitate cu normele stabilite in acordarea de credite si in concordanta cu executarea lor materiala. Auditul este de asemenea administrativ si managerial. El presupune aspecte organizationale, juridice si de reglementare. De asemenea, auditul trebuie sa permita evaluarea performantei proiectului potrivit anumitor criterii.

Responsabilii de proiect pregatesc si pun la dispozitia misiunii de audit documentele necesare. Totodata, acestia raspund la intrebarile auditorilor si coopereaza cu ei. O buna pregatire a auditului si o buna organizare a controlului intern contribuie la evitarea cautarii de documente justificative si simplifica munca celor care vor verifica ulterior proiectul, cat si a celui care il gestioneaza.

-->