Litigiu-ArbitrajSehrmes Intellegentia Bucureşti îşi consiliază clienţii asupra tuturor aspectelor procedurale legate atât de jurisdicţiile din România din sfera dreptului civil, comercial, imobiliar, al muncii sau al companiilor, cât şi de implementarea procedurilor de sechestru.

De asemenea, îi asista în obţinerea măsurătorilor necesare procedurilor de arbitraj şi în aplicarea deciziilor de arbitraj şi a sentinţelor străine în faţa jurisdicţiilor locale.