AchizitiiSehrmes Intellegentia Bucuresti consiliaza in mod regulat investitorii straini asupra metodelor de achizitionare de actiuni ale unor companii din Romania si ii asista in procesul de implementare a unor asemenea operatiuni (audit juridic, redactarea si negocierea contractelor, obtinerea autorizatiilor administrative, monitorizarea contractelor).

De asemenea, conduce multe audituri juridice in cadrul companiilor romanesti, mai ales din sfera achizitiilor.