Accounting

 • 1
Sehrmes ofera o gama completa de servicii de contabilitate si  financiare:
 • intocmirea evidentelor contabile si supravegherea acestora;
 • intocmirea conturilor de gestiune si a situatiilor financiare;
 • raportare lunara in conformitate cu Standardele Romane de Contabilitate;
 • raportare lunara potrivit Standardelor Internationale de Contabilitate;
 • inchideri lunare si anuale;
 • control bugetar si consolidare bugetara.
 • 2
Serviciile de asistenta in indeplinirea obligatiilor declarative ale clientilor constau  in:
 • calculul impozitelor si al contributiilor sociale datorate de entitatile juridice si fizice;
 • intocmirea declaratiilor fiscale conform legislatiei romane;
 • depunerea declaratiilor fiscale la autoritatile competente;
 • reprezentare in fata autoritatilor fiscale sau a inspectorilor fiscali, in timpul controalelor efectuate de acestia;
 • asistenta in timpul rambursarilor de TVA.

 

 • 3
Serviciile de salarizare oferite de firma noastra constau in:
 • calculul salariilor;
 • gestionarea si procesarea datelor privitoare la drepturile salariale;
 • intocmirea evidentelor referitoare la impozitele pe venit si contributiile sociale;
 • gestionarea resurselor umane.

In conformitate cu evolutia pe plan international si cu legislatia din Romania, activitatea biroului din Bucuresti se desfasoara prin entitati juridice separate.

Ne angajam sa prestam serviciile descrise mai jos:

 • 1verificare existenta si completare corecta a registrelor si jurnalelor contabile si fiscale obligatorii;
 • 2verificarea vectorului fiscal al beneficiarului la Administratia Financiara si intocmirea (daca este cazul) a corectiilor necesare;
 • 3servicii referitoare la demararea operatiunilor – crearea sistemului contabil in conformitate cu cerintele statutare (fara a include modulele                               de gestionare a inventarului);
 • 4intocmirea evidentelor contabile si a situatiilor financiare potrivit reglementarilor contabile in vigoare in Romania, precum si a situatiilor                               financiare corporative (IFRS);
 • 5intocmirea pachetului de rapoarte catre Grup, conform datelor asupra carora s-a cazut de acord;
 • 6calcularea impozitelor si a declaratiilor de impunere cerute de lege.