Sehrmes
Sehrmes Intellegenita Bucuresti ajuta firmele de inginerie si Consultanta in procesul constituirii dosarului de ofertare sau licitatie, ca urmare a invitatiilor publice sau private de a prezenta propuneri, sporindu-le sansele de a fi selectate:

 • 1
Interventiile noastre:
  • I identificarea invitatiilor de exprimare a interesului – din sectorul public sau privat – privind proiecte si programe finantate de donatori nationali si internationali;
  • II
   sprijin in pregatirea documentelor de pre-calificare;
 • III
  constituirea unor consortii de succes prin gasirea unor parteneri potriviti pentru fiecare dintre proiectele si programele care va intereseaza;
 • IV
  punerea la dispozitie a unor experti cheie: in calitate de sub-consultant, Sehrmes Intellegentia Bucuresti pune la dispozitie un numar mare de consultanti, experti, ingineri si tehnicieni, in functie de termenii de referinta ai proiectelor dumneavoastra;
 • V
  intocmirea si redactarea propunerii dumneavoastra tehnice si financiare;
 • VI
  Prezentarea dosarului de ofertare autoritatii contractante.
 • 2
Managementul proiectelor:
Sehrmes Intellegenita Bucuresti propune trei modalitati de interventie:
 • I misiuni de consultanta, unde consultantii nostri intervin in general pe termen scurt in calitate de experti, rezolvand problemele clientilor;
 • II asistenta tehnica, unde inginerilor nostri li se incredinteaza o misiune pe termen lung in folosul proiectelor clientilor noatri;
 • III instruire si transfer de cunostinte.
Modul nostru de abordare a proiectelor:
 • 1
  Tipul proiectului
 • Stabilirea problemei/oportunitatii
 • Fixarea tintei proiectului
 • Definirea obiectivelor
 • Identificarea criteriilor de succes
 • Listarea supozitiilor, a riscurilor si obstacolelor
 • 2
  Dezvoltarea planului proiectului
 • Identificarea activitatilor din cadrul proiectului
 • Estimarea duratei proiectului
 • Determinarea necesarului de resurse
 • Construirea/analizarea retelei proiectului
 • Pregatirea propunerii proiectului
 • 3
Lansarea planului
 • Recrutarea si organizarea echipei proiectului
 • Stabilirea regulilor de lucru in echipa
 • Resursele la nivelul proiectului
 • Pachetele de programare ale activitatii
 • Pachetele de documente
 • 4
  Monitorizarea /controlul avansarii proiectului
 • Stabilirea unui sistem de estimare a evolutiei proiectului
 • Instalarea de instrumente/programe de control al modificarilor
 • Definirea procesului de crestere a complexitatii problemelor
 • Monitorizarea avansarii proiectului comparativ cu planul initial
 • Revizuirea planurilor proiectului
 • 5
  Incheierea proiectului
 • Obtinerea acceptului clientului
 • Predarea delivrabilelor
 • Documentatia completa a proiectului
 • Audit post-implementare complet
 • Intocmirea raportului final al proiectului

Punerea in practica a unei discipline a managementului proiectelor cere ca multe persoane din organizatia dumneavoastra sa isi modifice metodele de lucru, in primul rand sefii de proiect.

Sehrmes Intellegenita este gata sa va ajute sa intelegeti mai bine aceste aspecte, sa dezvoltati aptitudinile sefilor de proiect si, in fine, sa urmariti realizarea obiectivelor dumneavoastra de ordin tehnic, financiar sau contractual.
Experti independenti Sehrmes Intellegentia integreaza frecvent experti independenti in echipa de proiect, carora li se incredinteaza responsabilitati pe termen scurt sau misiuni pe termen lung.
Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati.