Internal-Control-Advisory

Proiectele finantate din fonduri partial sau total nerambursabile sunt supuse la audit si sunt evaluate, fie pe parcurs fie la final de proiect.
Sehrmes propune servicii de audit de proiect atat beneficiarilor cat si celor care finanteaza aceste proiecte.

 • 1
Actionam pe mai multe axe:
 • – auditul starii financiare;
 • – auditul de conformitate;
 • – audit operational;
 • – redactarea unei scrisori de recomandare;
 • – exprimarea unei opinii asupra informatiilor extrase din proiectele dvs.

Auditul sau evaluarea unui proiect vizeaza succesul sau esecul acestuia.

Conceptul de audit este definit drept o examinare detaliata a diferite aspecte cu continut financiar; cu toate acestea, auditul unui proiect este mult mai flexibil si, la cerere, se poate concentra pe oricare aspect al proiectului.

 • 2
Sehrmes propune clientilor sai un set de recomandari care pot ajuta atat proiectele in curs, cat si cele viitoare, referitoare la:
 • – identificarea din timp a problemelor;
 • – clarificarea legaturilor si relatiilor dintre performante, cost si timp;
 • – imbunatatirea performantelor proiectului;
 • – identificarea de oportunitati pentru viitoare progrese tehnologice;
 • – evaluarea calitatii managementului proiectului;
 • – reducerea costurilor;
 • – accelerarea obtinerii rezultatelor;
 • – identificarea greselilor;
 • – remedierea si evitarea acestora in viitor;
 • – informarea clientului;
 • – reconfirmarea din partea organizatiei a interesului si angajamentului in proiect.
 • 3
Principala constatare de fapt a raportului nostru de audit de proiect cumprinde :
 • – eligibilitatea costurilor directe: cheltuielile efectuate sunt necesare realizarii proiectului;
 • – costurile directe sunt prevazute in Bugetul Contractului de Grant si sunt conforme cu principiile managementului financiar riguros;
 • – cheltuielile sunt efectuate de Beneficiar in perioada implementarii proiectului;
 • – costurile sunt inregistrate in conturile Beneficiarului, sunt identificabile, verificabile,reale in substanta lor economica si au la baza documente originale;
 • – nu se constata cheltuieli neeligibile de natura taxelor (TVA), dat fiind ca Beneficiarul a suportat separat, din surse proprii, T.V.A (dupa caz);
 • – acuratetea inregistrarilor: cheltuielile sunt inregistrate in contabilitate dupa natura lor si cu exactitate privind calculele;
 • – clasificarea cheltuielilor este conforma cu capitolele din Raportul financiar;
 • – realitatea (incidenta/existenta): activele achizitionate exista, serviciile necesare au fost prestate de furnizoriin timp util, preturile din facturi sunt rezonabile;
 • – conformitatea cu regulile de achizitii, nationalitate si origine: nu se constata/se constata cazuri de neconformitate si exista/nu exista impact privind cheltuieli neeligibile;
 • – costurile administrative (indirecte) – este cazul (prezentarea constatarilor)/nu este cazul;
 • – cheltuieli neprevazute – este cazul (prezentarea constatarilor)/nu este cazul;
 • – gradul de acoperire prin verificare a cheltuielilor: au fost /nu au fost verificate toate capitolele si subcapitolele de cheltuieli din Raportul Financiar;
 • – rata de acoperire prin verificare a cheltuielilor (ECR):cheltuielile au fost verificate peste pragul de 65%;
 • – dispersia suficienta a ECR asupra categoriilor de cheltuieli:Rata de acoperire prin verificare a cheltuielilor este de 10% pentru fiecare capitol si subcapitol de cheltuieli din Raportul Financiar;
 • – verificarea incasarilor proiectului: sumele incasate au fost /nu au fost adecvat alocate proiectului.